biizətü e’tibar


biizətü e’tibar
f.ə. hörmətsiz, etibarsız

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.